Bläddra

Säkrare livsmedel – handbok för hygien

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck

Säkrare livsmedel – handbok för hygien

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Köp här
Säkrare livsmedel – handbok i hygien vänder sig till alla som på något sätt hanterar livsmedel i sitt yrke. Den tar upp samtliga aspekter på hur man skapar en säkrare livsmedelshantering.

Läs mer
Mat berör alla och innebär glädje, socialt umgänge, trevnad och njutning. Men livsmedel kan också utgöra en risk om det hanteras felaktigt. Många av de farliga fällor som kan dyka upp är osynliga, och måste därför förutses på något sätt.
Boken ger handfasta råd till kockar, kökspersonal och produktionspersonal. Läromedlet innehåller grundläggande fakta om vilka faror som kan förekomma i samband med livsmedel, från råvara till färdig produkt, och hur man förebygger dem. Den tar också upp livsmedelslagstiftningen och vad de olika verksamheternas innehavare är skyldiga att leva upp till, liksom de krav som konsumenter och kunder har rätt att ställa rörande matsäkerhet.
Ur innehållet:
- Mat som njutning och risk
- Förebyggande rutiner– egenkontroll
- Mikrobiologiska hälsorisker
- Lagstiftning kring egenkontroll

Om författarna
Lydia Banderby är veterinär och arbetar som livsmedelskonsult med erfarenhet av uppbyggnad av egenkontroll- och kvalitetsledningsprogram.
Anna Hellekant är biolog och kemist med mångårig erfarenhet inom förebyggande skadedjurskontroll inom livsmedelsindustrin.