Bläddra

Salutogen GPS

Köp här

Salutogen GPS

Köp här

För att du ska kunna lotsa dig fram till en verksamhet som präglas av det salutogena tankesättet behöver du ett kraftfullt och tydligt verktyg. Du behöver en salutogen GPS.

Tala om vart du vill komma så visar en GPS dig vägen dit. Detsamma kan gälla om du vill finna vägen till en salutogen verksamhet. Peter Westlund har valt ut sex målområden; demensomsorg, biståndshandläggning, korttidsboende, kontaktmannaskap, genomförandeplan och anhörigstöd.

Boken handlar om vad man gör, om salutogena arbetssätt och salutogent bemötande.

Författare: Peter Westlund är fil. dr i samhällsplanering, docent i socialt arbete, författare och krönikör.