Bläddra

Samarbetssamtal och familjemedling vad är det och hur gör man? : En liten m

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Samarbetssamtal och familjemedling vad är det och hur gör man? : En liten m

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Boken inleds med Lag (2004:797). 18 § 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och Barnkonventionen. Verket fortsätter sedan som handbok och beskriver själva hantverket/metoden för samarbetssamtal. Hur gör man i praktiken? Bland annat behandlas; Enskilda samtal. Opartiskhet och neutralitet. Samtalsprocessen. Gemensamma samtal. Barnsamtal. Utvidgade samarbetssamtal, Ekonomi, underhåll, m.m. Överenskommelser och avtal. Avslutning, uppföljning m m.