Bläddra

Samhällsbygget Gårdsten

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Bostadsproblem och hemlöshet Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Urbana samhällen
Köp här

Samhällsbygget Gårdsten

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Bostadsproblem och hemlöshet Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Urbana samhällen
Köp här
Bilden av miljonprogramsområden tecknas ofta i ensidigt dystra färger. Men exemplet Gårdsten i Göteborg visar att det går vända en till synes hopplös situation i ett eftersatt bostadsområde. Det visar att det krävs en uthållighet som varar i årtionden, engagemang som genomsyrar det offentliga åtagandet med ett uttalat uppdrag att utveckla den lokala välfärden. Gårdstensbostäder visar att det finns en intressant dynamik mellan strikt affärsmässighet och bredare samhällsnytta.  Denna fallstudie vill bidra till att minska den kunskapsbrist och historielöshet som präglat många välvilliga ambitioner att förbättra villkoren för människor i dessa områden. Istället för att fokusera på enstaka tidsbegränsade insatser har den följt ett områdes utveckling under en lång följd av år. Boken belyser den breda palett av förändringar som krävs för att vända ett utsatt bostadsområdes till synes hopplösa situation.