Bläddra

Samhällsorienteringens didaktik – för undervisning i grundskolans tidiga år

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap

Samhällsorienteringens didaktik – för undervisning i grundskolans tidiga år

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Samhällsorienteringens didaktik är en bok som belyser skolans demokratiuppdrag, och de samhällsorienterande ämnenas roll i detta uppdrag, med stort allvar. Författarna fokuserar på grundläggande allmändidaktiska frågor som rör demokratifostran och medborgarutbildning för yngre elever, och knyter ett historiskt och samtida perspektiv på samhällsorienteringens funktion i ett samhälle som värderar demokratin högt.

Boken fungerar som introduktion och handbok för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och som underlag för undervisning i grundskolans tidiga år. Boken riktar sig till verksamma lärare och lärarstudenter men även till andra med ett intresse för skolans uppdrag och värdegrund.

Om författarna
Författarna Karin Bergman, Linda Jonsson och Jonas Nordmark har lärarbakgrund och är disputerade i didaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnena och är verksamma inom undervisning och forskning i skolan och på högskola/universitet.