Bläddra

Samtal med Primo Levi

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Samtal med Primo Levi

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Ny och utvidgad utgåva av Samtal med Primo Levi.

Detta säger Primo Levi om sitt behov av att skriva och vittna:

"Jag började skriva därför att jag kände ett behov av att skriva. Om ni ber mig gå vidare och redogöra för varifrån det behovet härrör kan jag inte svara. Jag hade en känsla av att skrivakten för mig var en motsvarighet till att lägga mig på Freuds soffa. Jag kände ett så trängande behov av att berätta att jag berättade högt för mig själv. Då, i lägret, hade jag en ofta återkommande dröm: jag drömde att jag kom hem och på nytt träffade mina anhöriga, att jag berättade och att ingen lyssnade. Den jag har framför mig hör inte på mig, vänder sig om och går. I lägret berättade jag den drömmen för mina vänner och de sa: 'Det händer oss också.'"

Ferdinando Camons samtal med Primo Levi fördes under Levis sista levnadår och berör frågor om livet efter koncen­trationslägren, men även Israels tillbliv­else, Tyskland idag, varför skrivandet är nödvändigt och vittnandets möjlighet. Denna utgåva är försedd med en ny introduktion av Camon och ett efterord av Daniel Pedersen.