Bläddra

Sans 4/2022: Feminism och kvinnokamp

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Sans 4/2022: Feminism och kvinnokamp

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Sans 4/2022: Vilken är feminismens roll i dagens samhälle? Hur bör vi tolka och förstå misogyni? Vad är skönhet? Vilka konsekvenser får inskränkningar av kvinnors rättigheter runt om i världen? Dessa är några av de frågor som diskuteras i senaste numret av Sans, som har temat »feminism och kvinnokamp«.

Innehåll: Christer Sturmark: »Ledrare: Nutida feminism«Amia Srinivasan: »Feminism är politik«bell hooks: »Dags för en feministisk revolution«Kate Manne: »Mäns ‘rätt’ till sex«Emily Ratajkowskij: »Några lärdomar om skönhet«Bill Browder: »Gripen i Madrid på Putins order«Martin Kragh: »Desinformation och cyberattacker«Amanda Ellervik: »Signerat: Kan vetenskapen bli demokratins fall?«Henrik Lagerlund: »Förnuft och oförnuft«Jon Wittrock: »Signerat: Alien och den republikanska friheten«Christina Moberg: »Humboldt och den akademiska friheten«J.K. Vaddton: »Signerat: Anpassning eller bannlysning!«Staffan Holmbring: »Summer of love – och året därpå«Lisbeth Sachs: »En afrikansk tolkning av Hamlet«Svante Lindqvist: »Sagan om den stora datamaskinen«Oliver Li: »Vänlig AI – eller vänliga människor?«Jarl Torgerson: »Signerat: Spetälska förr och nu«Miguel Farias: »Signerat: Fungerar sekuläras hjärnor annorlunda?«Lotta Knutsson Bråkenhielm: »Vårt behov av ritualer«Charmkvark: »Kolumn: En kunglig schaman«