Bläddra

Sans nr 3 2021: Invandring, islam och kvinnors rättigheter

Kategorier: Filosofi och religion Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Islam Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Migration, immigration och emigration Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Sociala grupper Sociala och etiska frågor Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Sans nr 3 2021: Invandring, islam och kvinnors rättigheter

Kategorier: Filosofi och religion Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Islam Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Migration, immigration och emigration Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Sociala grupper Sociala och etiska frågor Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Vad har vi lärt oss av att leva ett år med covid-19? Hur inverkar islam på kvinnors fri- och rättigheter i Europa? Och är ett mänskligt utdöende i klimatkrisens spår något vi ska bry oss om? Det är några av de angelägna frågor som diskuteras i årets tredje nummer av Sans.