Bläddra

Semesterlagen : med kommentar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden

Semesterlagen : med kommentar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Semesterlagen – med kommentar är en praktiskt inriktad handbok som har ambitionen att ge en relativt kortfattad men tydlig redo­görelse för semesterlagens innehåll. En genomgripande förändring ägde rum 2010 då syftet var att förenkla lagen och anpassa den till EU-rätten. I denna kommentar redovisas rättsfallen och uppmärksammas olika bestämmelser i kollektivavtalen med det innehåll de har per den 31 maj 2015. Utöver kommentarer på lagtexten lägger författarna stor vikt vid tillämpningen och strävar efter att ge tydliga svar på frågor som kan uppkomma. Boken vänder sig till alla som ska tillämpa semesterlagen och behöver djupare insikter om hur den ska tolkas. Semesterlagen – med kommentar ingår i Studentlitteraturs serie Arbetsrättsbiblioteket. Det är en serie böcker inom arbetsrätten med fördjupande kommentarer till olika arbetsrättsliga lagstiftningar. Serien har funnits i över 30 år och revideras löpande. Samtliga böcker i serien – alla med kommentarer och rättsfall: • Anställningsskyddslagen, Wästfelt, M. m.fl. • Arbetsmiljölagen, Ericson & Gustafsson • Arbetsrätt i praktiken, Viklund & Bylund • Förtroendemannalagen, Olauson, E. • Medbestämmandelagen, Holke & Olauson • Semesterlagen, Ericson & Eriksson