Bläddra

Sett ifrån norr : Svensk litteratur

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

Sett ifrån norr : Svensk litteratur

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här
I denna volym med svensk litteratur presenteras betydande författarskap kronologiskt från Eufemiavisorna till Sandro Key-Åberg och Henning Mankell. Viss tyngdpunkt ligger på 1900-talets mellanperiod med författare som Eyvind Johnson och Gunnar Ekelöf, Lars Ahlin och Per Olof Sundman. I recensionsavdelningen är rikssvenska och norrländska bidrag ungefär jämnt fördelade. Böcker av Sara Lidman och Torgny Lindgren behandlas särskilt uppmärksamt, ävenså romaner av Stewe Claeson. Utgåvor av mindre kända norrländska författare ges betydande utrymme. Det nordliga perspektivet ger volymen en särprägel. Mångårigt arbete inom Norrländska Författarsällskapet har givit skrivaren god kontakt och kännedom om litteratur och miljöer i norra Sverige. Det är själva utgångspunkten.