Bläddra

Sett ifrån norr : Utländsk litteratur

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

Sett ifrån norr : Utländsk litteratur

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här
Av den gigantiska världslitteraturen kan en läsare blott inhämta en bråkdel. Inriktningen här bestämdes väl en gång mest av en slump, senare av en mer medveten fördjupning. Här står den amerikanska litteraturen i viss mån i centrum eftersom författaren mötte den på plats i USA i sin ungdom, liksom även den irländska, med den snillrike James Joyce i centrum. Besök i Carl Sandburgs, Robinson Jeffers och Flannery O Connors miljöer ingår. Estländaren Jaan Kross intervjuas i Tallinn. På östeuropeiskt område framhålls Czeslaw Milosz, Joseph Brodsky och Herta Müller. Nyöversättningen av Kalevala hyllas, liksom Volter Kilpis storverk om bondeseglationen på Åland. Både större enskilda artiklar och bokrecensioner ingår i urvalet.