Bläddra

Sjukfrånvarons dimensioner : svensk-norska jämförelser och analyser

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft

Sjukfrånvarons dimensioner : svensk-norska jämförelser och analyser

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
I den här boken presenteras sjukfrånvarons dimensioner i Sverige och Norge, framförallt ur ett socialt perspektiv. De båda länderna skapade under efterkrigstiden omfattande och generösa välfärdssystem baserade på samverkan mellan fackliga organisationer, arbetsgivare och stat. Men under senare år har man genomfört olika förändringar i sjukförsäkringen med syfte att minska sjukfrånvaron.

Läs mer
I både Sverige och Norge baseras sjukersättningarna på principen om inkomstbortfall, som ger sjukskrivna ersättning i förhållande till arbetsinkomsten. Men länderna skiljer sig också åt vilket möjliggör intressanta jämförelser och analyser. I Norge är exempelvis ersättningsnivån 100 procent från första dagen jämfört med 80 procent i Sverige, som också har en karensdag.
Frågor som tas upp gäller bland annat hur sjukskrivna upplever sin vardagstillvaro, omgivningens acceptans för sjukskrivning, sjuknärvaro, stigmatisering, framtidstro och synen på hjälpapparat och myndigheter.
Boken är värdefull vid utbildningar inom socialt arbete och är intressant i den debatt om sjukfrånvaro som pågår i samhället. Den bygger på ett svensk-norskt forskningsprojekt och använder såväl kvalitativa som kvantitativa data.

Om författarna
Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi, Stockholms universitet
Vegard Johansen, forskningsprofessor, Östlandsforskning (Lillehammer) och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (Trondheim)
Staffan Marklund, professor em. i arbetshälsovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm
Rolf Rønning, professor i socialpolitik, Högskolan i Lillehammer
Liv Johanne Solheim, professor i socialpolitik, Högskolan i Lillehammer