Bläddra

Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänsklighet

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sköterska / patientrelationen

Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänsklighet

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sköterska / patientrelationen
Köp här
Sjuksköterskans samtal ger en bild av den mest relevanta kunskapen om kommunikation som samtal inom sjuksköterskans många olika verksamhetsområden. Boken är en kunskapsöversikt både över forskning och samtalsmodeller i dessa sammanhang. Samtidigt ger den nya grundläggande perspektiv på hur samtal kan beskrivas, analyseras och utvecklas. Boken lämpar sig väl som lärobok genom hela sjuksköterskeutbildningen samt för vidareutbildning av yrkesverksamma. Varje kapitel avslutas med en seminariedel, som ytterligare kan utveckla kunskap och kompetens kring samtal. Ur sakgranskarens förord: I din hand håller du nu en bok om sjuksköterskans samtal. Samtal och kommunikation är varken enkla eller entydiga, utan en mång-facetterad och ibland svår del av sjuksköterskans arbete. Boken kan läsas i sin helhet, men lämpar sig även att användas uppdelad under sjuksköterskeutbildningens tre år. Centralt för boken är samtalets stora betydelse för både patientens upplevelse av hälsa och sjuksköterskans upplevelse av att kunna bedriva omvårdnad med omsorg. Du har nu i denna bok fått ett utmärkt redskap för att kunna utföra en av sjuk-sköterskans viktigaste omvårdnadsåtgärder – samtalet!