Bläddra

Skalden Lucidor

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Köp här

Skalden Lucidor

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Köp här
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 1909 läste Karlfeldt högt ur sitt verk om skalden Lucidor. Skriften ingår i akademiens handlingar från detta år, under titeln Minne av Lars Johansson (Lucidor).

Först 1914 utgavs Karlfeldts Lucidormonografi, under namnet Skalden Lucidor; då i en illustrerad utgåva med omslagsvinjett av Albert Engström.

Karlfeldts skildring är romantiserad och odlar myten om Lucidor som en föregångare till bohemtypen, som ”rusets och ruelsens” skald (Karlfeldts egen formulering).