Bläddra

Skolhälsovård : introduktion och praktisk vägledning

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här

Skolhälsovård : introduktion och praktisk vägledning

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här

Hälsa och ohälsa hos barn och ungdom tar sig många olika uttryck. Det ställer krav på skolhälsovården att - i samverkan med elevhälsan i övrigt - uppmärksamma såväl psykiska, fysiska som sociala tecken på hälsa och brist på hälsa.

I boken förmedlas teorier, förhållningssätt och konkreta metoder vad gäller de vanligaste arbetsuppgifterna som skolhälsovården möter i vardagsarbetet.

Skolhälsovård - introduktion och praktisk vägledning - vänder sig till blivande och redan verksamma skolsköterskor och skolläkare, verksamhetschefer och andra grupper inom elevhälsan. Den är också avsedd att användas inom vårdutbildningar på högskolenivå.

I denna nya upplaga har innehållet i sin helhet uppdaterats. Nya avsnitt och några hälsoproblem av särskild betydelse i skolan har tillkommit.

Författaren Olle Hillman är barn- och skolläkare med mångårig erfarenhet.