Bläddra

Skriv-träna 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Skriv-träna 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Häften för fördjupad träning av olika moment i skrivinlärningen. Läraranvisningar och en överskådlig innehållsförteckning över behandlade moment finns i varje häfte.

Läs mer
Skriv-träna 1:
Den första skrivträningen

Enkla ord med ljudenlig stavning. Ord med konsonantmöte. Bilda meningar. Högfrekventa ord.
Skriv-träna 2:
Vokaler

Vokalträning, varje vokal tränas var för sig. Högfrekventa ord.
Skriv-träna 3:
Dubbeltecknad konsonant

Repetition och träning av vokalerna. Dubbeltecknad konsonant till varje vokal. Ord med ck till varje vokal.