Bläddra

Slopad straffrabatt för unga myndiga. SOU 2018:85 : Betänkande från Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15)

Kategorier: Juridik
Köp här

Slopad straffrabatt för unga myndiga. SOU 2018:85 : Betänkande från Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15)

Kategorier: Juridik
Köp här
I fråga om straffmätning har uppdraget varit att:
  • överväga och föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätningen,
  • analysera konsekvenserna av en sådan ordning för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år och mot den bakgrunden överväga olika modeller för hur straffmätningen för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år skulle kunna ske samt bedöma behovet av följdändringar, och
  • lämna de författningsförslag som behövs.

I fråga om påföljdsval har vårt uppdrag varit att:
  • överväga och föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid påföljdsvalet och i processuellt hänseende, och
  • lämna de författningsförslag som behövs.


Särskild utredare: Petra Lundh

Köp ditt eget exemplar av utredningen och ta del av analyser och förslag!