Bläddra

Småbarns utevistelse – Naturorientering, lek och rörelse

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Småbarns utevistelse – Naturorientering, lek och rörelse

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Småbarns utevistelse ger vägledning om aktiviteter och utrustning i naturrummet, råd för lyckade utflykter, tips på packning och kläder, recept på utomhusmat samt en uppsjö av ramsor, sagor, lekar och sånger för olika årstider.

Läs mer
Bokens teoridel ger en bakgrund till hur naturkunskap och miljömedvetande grundläggs. Där beskrivs småbarns utveckling och sätt att tillägna sig kunskaper samt pedagogens roll som samtalspartner och medforskare.

Om författarna
Ann Granberg är förskollärare, diplomerad småbarnspedagog och en ofta anlitad föreläsare.