Bläddra

Smutsiga miljarder : den svenska gruvboomens baksida

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Miljön
Köp här

Smutsiga miljarder : den svenska gruvboomens baksida

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Miljön
Köp här
Gruvdammar som havererar, metalläckage långt utöver gränserna i miljötillstånden, damm, buller och jordskalv som påverkar boendemiljön för tusentals människor detta är en mindre känd sida av den svenska gruvbranschen. Smutsiga miljarder den svenska gruvboomens baksida ger för första gången en samlad bild av de miljöproblem som de svenska gruvorna orsakar, trots en delvis skärpt miljölagstiftning. Detta är mycket viktig läsning i en tid när de nya gruvprojekten står på rad och förhoppningarna om tusentals nya gruvjobb runtom i landet är stora. Boken är kompletterad med ytterligare ett kapitel: Sex händelserika månader senare. Pressklipp: "Arne Müller är som bäst när han tar itu med politiken och plockar isär regeringens så kallade Mineralstrategi, ett ensidigt och illa underbyggt försvarstal för rovdrift och kortsiktig exploatering. Det offentliga samhället tycks ha svurit fast sig själva vid gruvnäringens fördelar. Avvikande röster viskar i periferin. Vad vi skulle behöva är en bredare debatt om vad vi ska ha vår natur till, nu när samhällsbygget i någon mån faktiskt är färdigt och varje ny exploatering egentligen mest handlar om att skapa ekonomiskt mervärde åt privata bolag. Po Tidholm, Aftonbladet "SVT-journalisten Arne Müller visar i sin färska och synnerligen välskrivna bok Smutsiga miljarder - den svenska gruvboomens baksida, hur åtta av de tretton gruvor han tittat på bara under 2008-2009 släppt ut mer giftiga ämnen i omgivande vattendrag än de haft tillstånd att göra." Bertholof Brännström, Västerbottens-Kuriren