Bläddra

Social kontroll : övervakning, disciplinering och självregerling

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik

Social kontroll : övervakning, disciplinering och självregerling

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Köp här
Denna bok ger en första introduktion till studiet av social kontroll. Den tar upp såväl teoretiska perspektiv som konkreta exempel på hur social kontroll utövas inom områden som skola och kamratgrupper, arbetsliv och ekonomi samt polis och kriminalvård. Som lärobok kan den användas på grundläggande nivå i sociologi, kriminologi, socialpsykologi, socialt arbete eller närliggande ämnen med intresse för hur människor övervakas, styrs och anpassar sig till omgivningens förväntningar.

Om författarna
Bokens redaktörer Bengt Larsson och Oskar Engdahl är båda docenter i sociologi och verksamma vid Göteborgs universitet.