Bläddra

Sociala relationer i fritidshem

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Sociala relationer i fritidshem

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Sociala relationer a?r ett kunskapsomra?de som alla la?rare beho?ver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Särskilt viktigt är det i fritidshemmet da?r en betydande del av uppdraget besta?r av att skapa fo?rutsa?ttningar fo?r och arbeta med elevers relationer.

Sociala relationer i fritidshemmet utga?r ifra?n elevers egna relationer till varandra, samt den betydelsefulla relationen mellan la?rare och elever, och introducerar flera centrala aspekter av relationsskapande. Det ha?r a?r viktiga kunskaper da? man ska arbeta med elevers la?rande, fo?rebygga mobbning och skapa ett gynnsamt skolklimat.

Sociala relationer i fritidshemmet introducerar aktuell forskning och teoretiska perspektiv pa? sociala relationer. Exemplen a?r ha?mtade fra?n fo?rfattarnas egen forskning om fritidshem och bero?r omra?den som digitala verktyg, delaktighetsfra?gor, o?verga?ngar och elevers perspektiv.

Boken riktar sig fra?mst till la?rare i fritidshem, samt studenter pa? grundla?rarprogrammet med inriktning fritidshem. Den a?r även relevant fo?r andra grupper inom skolverksamheten, sa?som personal inom elevha?lsa och skolledare.

"I boken betonas att det är viktigt för lärare i fritidshem att vara medveten om olika perspektiv på relationsskapande och att metoderna anpassas till olika situationer. Fritidshemmens uppdrag, villkor och olika förutsättningar diskuteras. (...) den har mycket att ge som grund för diskussioner med studenter på grundlärarprogrammet och för pedagoger på fritidshem"

BTJ-häftet nr 9, 2021