Bläddra

Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige – Migrationens bidrag till folkhemmet

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige – Migrationens bidrag till folkhemmet

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Boken gör nedslag i en förändringsprocess som framtidens socialarbetare och andra anställda inom ordningsmakt, vård, skola och omsorg behöver ta till sig. Författarna belyser sidor av migrationen som faller vid sidan av brännpunkterna i den aktuella politiska debatten. Framåtriktning kännetecknar perspektiven och med stöd i aktuella forskningsdata ställs frågor om effekter av migration.

Läs mer
I boken diskuteras frågor som: Vad innebär det att ungdomar med migrantbakgrund har tydligare och högre utbildningsambitioner än ungdomar utan migrantbakgrund? Vad menas med att göra etnicitet? Hur kan man som yrkesverksam arbeta rättighetsbaserat med barn som är utsatta EU-migranter? På vilket sätt påverkas migranters livsvillkor av juridiska, politiska och kulturella faktorer? Hur ska svensk lagstiftning och internationell rätt tolkas och tillämpas när de ger olika bud? Hur ser integrationsprocessen ut för immigrerade över 65 år?

Boken vänder sig i första hand till studerande på socionom- och IMER-programmet men är också relevant för kurser som berör migration, integration och välfärdssamhällets utveckling. Boken är given läsning för yrkesverksamma inom ordningsmakt, socialt arbete, skola samt hälso- och sjukvård, antingen för personlig fortbildning eller kollegial diskussion.

- Boken behandlar migration och integration som ett modernt samhällsfenomen.
- Visar hur migranters livsvillkor kan påverkas av juridiska, politiska och kulturella faktorer.
- Belyser svensk lagstiftning och internationell rätt avseende migration.
- Diskuterar hur den svenska välfärdsorganisationen, folkhemmet, tar sig an och utvecklas av migrationen.

Om författarna
Ali Hajighasemi, Jørgen Straarup (red.)
Ali Hajighasemi är docent i socialt arbete och hans huvudsakliga forskningsområden är förändringar i det svenska välfärdssystemet, segregationsprocessen i utsatta områden i Sverige och förutsättningar för nyinflyttade sociala gruppers integration i det svenska samhället.
Jørgen Straarup är emeriterad professor i religionsvetenskap och inriktningen på hans vetenskapliga arbete har varit majoriteternas religion, huvudsakligen i Norden.
Övriga medverkande författare är: Shahla Aliyari, Alireza Behtoui, Magdalena Elmersjö, Susanna Eriksson, David Gunnarsson, Bo H. Lindberg, Jonas Lindström, Olav Nygård, Sanja Obrenovic Johansson och Andreas Pettersson. Samtliga författare är verksamma vid Södertörns högskola.