Bläddra

SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet. SOU 2015:45 : Delbetänkande från Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionshinder

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet. SOU 2015:45 : Delbetänkande från Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionshinder

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Enligt kommittédirektiv (2013:29) ska utredningen U 2013:02 utvärdera statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet (SIS) för att få kunskap om hur bidraget fördelas och om användningen är effektiv. Vid behov ska utredningen även lämna förslag på hur användningen och fördelningen av de medel som har anvisats för statsbidraget kan göras mer effektiv.