Bläddra

SOL NOVA Historia 7 Elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

SOL NOVA Historia 7 Elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra livsförutsättningar förändrats från de första människorna till nutid. De olika kapitlen vävs samman av en röd tråd som ska underlätta för elever att se utvecklingslinjer och kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder. I läromedlet finns också avsnitt som lyfter värdering och användning av källor och olika former av historiebruk.

Historia 7 inleds med en beskrivning av historieämnet och varför vi läser det. Därefter följer kapitel om hur människan blir människa samt framväxten av högkulturer och antiken. Boken avslutas med nya tidens världshandel.

Historia 8 behandlar industrialiseringens konsekvenser, både i världen och i Sverige. Här får eleverna också lära sig mer om revolutionerna och då framför allt den amerikanska och franska. Som avslutning får elever läsa om imperialism och nationalism.

Historia 9 tar sin början i första världskriget och hur Sverige tar stegen mot att bli en demokrati. Därefter följer kapitel om andra världskriget samt hur det svenska välfärdssamhället utvecklas. Boken avslutas med efterkrigstiden och en blick mot framtiden.