Bläddra

Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
"Solenergi" erbjuder aktörer inom byggindustrin och värmesektorn möjlighet att förstå och använda solenergi. Boken som ska fungera som ett uppslagsverk med fokus på vattenburen solvärmeteknik men även solel, luftburen och passiv solvärme samt solkyla beskrivs.

Boken tar upp solvärmens generella användningsområden samt några mer specifika. Grundprinciper kring solinstrålning och solvärmesystemets delar presenteras också, liksom nyckeltal och många praktiska exempel. Detta är bokens fjärde utgåva.