Bläddra

Spår av teorier i praktiken

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap

Spår av teorier i praktiken

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Blivande lärare förväntas behöva vetenskaplig kunskap. Men på ­vilka sätt kan den komma till nytta i lärares klassrum? I denna bok undersöker författaren hur lärare förhåller sig till den vetenskapliga kunskapen om elevers lärande, som presenterats på lärarutbildningen, i praktiken. Läsaren får följa en handfull lärare över tid, som berättar hur de inspirerats av forskning om lärande. Genom lärarberättelserna belyser författaren förhållandet mellan teori och skolpraktik. I denna reviderade upplaga har ytterligare lärare tillkommit som inte bara lyfter de senare idéerna kring digita­lisering men som också har andra tankar kring var man kan hämta kunskap. Boken vänder sig i första hand till lärare och lärarstudenter. Den kan också läsas av dem som har ett allmänt intresse för teori- och praxisfrågor och det som händer med en professionsutbildning som förläggs vid universitet och högskola.