Bläddra

Spelmissbruk : beroende av spel om pengar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor

Spelmissbruk : beroende av spel om pengar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Beroende av spel om pengar – hasardspelsyndrom – är ett svårt och omfattande problem som får allvarliga konsekvenser ekonomiskt, socialt, yrkesmässigt och i nära relationer. Boken Spelmissbruk av leg. psykolog Stefan Sandström ger en bred kunskapsbas om fenomenet spelberoende – dess omfattning, förutsättningar, särdrag och likheter med andra beroenden.

De flesta spelmissbrukare lider av såväl alkohol- eller narkotikamissbruk som psykiatrisk samsjuklighet och annan problematik, till exempel trauma, adhd, personlighetssyndrom, kriminalitet, depressioner, ångesttillstånd och bristfällig mentaliseringsförmåga. I boken synliggörs att denna omfattande samsjuklighet har en viktig praktisk betydelse för både behandling och bemötande. Andemeningen är att spelmissbruket sällan kan behandlas som ett isolerat problem och att man i stället bör behandla hela personen. Andra områden som berörs är biologiska aspekter, relationer och medberoende och det så kallade losersyndromet som är en viktig faktor för att utveckla spelberoende.

Boken vänder sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med spelmissbrukare, till exempel inom socialtjänst, psykiatri och HVB. Den kan också läsas med behållning av frivilligorganisationer, personer med spelberoende och anhöriga till desamma.

Stefan Sandström är leg. psykolog, sociolog och transaktionsanalytiker med mångårig erfarenhet av arbete med beroendeproblematik. Han driver i dag egen verksamhet med fokus på utbildning, handledning och behandling. Stefan Sandström är författare till ett flertal böcker, bland annat Missbruk, trauma och samsjuklighet (Gothia Kompetens, 2019).