Bläddra

Språklagen i praktiken : riktlinjer för tillämpning av språklagen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Språklagen i praktiken : riktlinjer för tillämpning av språklagen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Vilka skyldigheter har myndigheter och kommuner att använda ett enkelt språk? Vad kan kommuner göra för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket? ”Språklagen i praktiken” innehåller en genomgång av språklagens bestämmelser och ger råd och tips om hur lagen ska tolkas och tillämpas. Skriften kan användas som en handbok i enskilda frågor om språklagen, men också som en introduktion för att få en uppfattning om vad lagen och de enskilda paragraferna handlar om. I en separat del finns intervjuer med tjänstemän i myndigheter, kommuner och landsting som berättar om hur de tillämpar språklagen inom sina områden.