Bläddra

Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende. Ds 2020:16 : Förslag till bestämmelser rörande bl.a. placering, sektress och skolgång

Kategorier: Barns hälsa Familj och hälsa Familjerätt Familjerätt: barn Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Populärmedicin och hälsa Särskilda rättsområden
Köp här

Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende. Ds 2020:16 : Förslag till bestämmelser rörande bl.a. placering, sektress och skolgång

Kategorier: Barns hälsa Familj och hälsa Familjerätt Familjerätt: barn Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Populärmedicin och hälsa Särskilda rättsområden
Köp här

Förslag till lagstiftning som – när det saknas samtycke från den ena vårdnadshavaren – ger socialnämnden befogenhet att omedelbart placera barn i skyddat boende tillsammans med den andra vårdnadshavaren.