Bläddra

Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckenrättsliga regleringen av ond tro. Ds 2020:13 :

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckenrättsliga regleringen av ond tro. Ds 2020:13 :

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Föreslår att varumärkeslagens bestämmelser om skadestånd och andra sanktioner ska kunna tillämpas i samband med intrång i geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som skyddas inom EU genom unionens tillträde till Genèveakten.