Bläddra

Startklart 2 Komp

Kategorier: Gitarr Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Musikinstrument Piano Stränginstrument Tangentinstrument

Startklart 2 Komp

Kategorier: Gitarr Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Musikinstrument Piano Stränginstrument Tangentinstrument
STARTKLART 2 är en fristående fortsättning på STARTKLART 1, ett nybörjarmaterial för klassorkester eller orkester inom musik- och kulturskola. Med STARTKLART blir musiken svängig och glädjefylld med enkla medel och bara ett fåtal toner. Progressionen är långsam och tonförrådet i bokens melodier innehåller bara åtta toner. Låtarna 21–33 är arrangerade med fyra stämmor. ELEVHÄFTENA För varje instrument finns ett elevhäfte. När ett nytt moment introduceras visas detta tydligt i en informationsruta. I häftena finns också sex “stationer” med pysseluppgifter för träning av notläsning, notskrivning och teoretiska kunskaper. Längst bak i elev-häftena finns en grepptabell där tonerna i presenteras. Från och med nummer 21 är låtarna arrangerade med fyra stämmor. I elevhäftena är melodin alltid noterad på uppslagets vänstersida och en av stämmorna på högersidan. Varje elev i orkestern har sitt eget häfte. Genom att eleverna använder böcker i stället för lösa kopior ökar möjligheten att skapa och ge ut mer material i framtiden. Komp Kompstämman är noterad med melodi och ackordanalys. Melodin passar bra att spelas av en elev på t ex keyboard. Ackordsanalysen är avsedd att spelas av en lärare eller mer erfaren elev som kompar på klaviatur eller gitarr. I alla låtar finns ackorden i introduktionerna samt tempot angivet. Slutet på låtarna visas med en pil. Stämman är noterad i partituret.