Bläddra

Statistisk verktygslåda 0 – – att förstå och förändra världen med siffror (bok + digital produkt)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Köp här

Statistisk verktygslåda 0 – – att förstå och förändra världen med siffror (bok + digital produkt)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Köp här
Författarna till denna bok hävdar att statistik är ett viktigt verktyg för att förstå och förändra världen. Fattigdom kan inte förstås eller avskaffas utan att kunna mätas. Detsamma gäller andra orättvisor: för att studera dem måste vi kunna definiera och mäta dem. Barmark och Djurfeldts bok vänder sig speciellt till läsare som känner motstånd mot att närma sig kvantitativa metoder. Här ges en introduktion till grundläggande statistisk analys med fokus på principerna, vid att förstå vilken analysform som är bäst i en viss situation och vid att tolka resultaten. Boken går utmärkt att läsa utan att förstå en enda formel. Boken riktar sig främst till studenter på grundläggande nivåer inom samhällsvetenskapliga ämnen. Den kan läsas av alla som vill göra en enkätundersökning eller skaffa sig kunskaper i grundläggande statistisk analys. Instruktionsfilmer, övningar och fler exempel finns också tillgängliga som digital resurs på Studentlitteraturs hemsida. Till varje analys­avsnitt finns en kort ”SPSS-guide” som anger hur man konkret genom­för motsvarande analys i statistikprogrammet SPSS. Instruktioner för hur man kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.