Bläddra

Stegen – Sätt ord på NO

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Stegen – Sätt ord på NO

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Stegen vänder sig till unga vuxna som av olika anledningar behöver extra träning i svenska språket. Böckerna kan användas i svenska som andraspråk, specialundervisning eller som bredvidmaterial. Texter och uppgifter håller en enkel nivå, utan att vara barnsliga.

Sätt ord på NO är ett häfte med grundläggande ord som elever möter i NO-böcker men också i många andra sammanhang, till exempel i massmedia och skönlitteratur. Genom olika typer av ordkunskapsuppgifter får eleverna arbeta med dessa ord och på så sätt utöka sitt aktiva ordförråd. Texterna i NO-böckerna blir lättare att förstå, och eleverna ökar därigenom sina möjligheter att nå målen i dessa ämnen. Samtidigt stärks förmåga att läsa och skriva också andra typer av texter.

Materialet kan användas i både svensk-, svenska som andraspråks- och NO-undervisning. Eleverna kan arbeta självständigt och rätta med hjälp av facit som finns för utskrift på www.gleerups.se

Författare är Magnus Johansson, speciallärare i Norrköping. Han har även skrivit Reparationskurs samt Mango Språk.