Bläddra

Stenbruk: Stenartefakter, råmaterial och mobilitet i östra Mellansverige under tidig- och mellanmesolitikum

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här

Stenbruk: Stenartefakter, råmaterial och mobilitet i östra Mellansverige under tidig- och mellanmesolitikum

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här
När isen drog sig tillbaka efter den senaste istiden följde människan tätt i dess spår. Området runt Mälardalen utgjordes då av skärgård och människorna färdades över vattnet. Arkeologerna har länge diskuterat varifrån människorna kom. Föreliggande arbete prövar olika tolkningar genom att studera föremål och råmaterial av sten från ett trettiotal olika platser. Med utgångspunkt i undersökningens resultat förs därefter en diskussion om resor, mobilitet och migration. Texten vittnar om resandets betydelse och hur vi människor söker oss bortom horisonten. Föremålen av sten följer oss genom tid och rum och gör det möjligt att närma oss andra föreställningar om världen, även det som vi idag uppfattar som märkligt och annorlunda. Patrik Gustafsson Gillbrand är arkeolog verksam vid Södertörns högskola och Sörmlands Arkeologi AB. Detta är hans licentiatuppsats