Bläddra

Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda. Rätt till ersättning vid arbetslöshet. SOU 2011:54

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda. Rätt till ersättning vid arbetslöshet. SOU 2011:54

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Under vilka förhållanden ska förtroendeuppdrag likställas med förvärvsarbete? När utgör ett förtroendeuppdrag som inte likställs med förvärvsarbete hinder för att stå till arbetsmarknades förfogande?
Här görs en analys av dessa frågor samt av deltidsbegränsningens effekter för förtroendevalda.
Konstaterar att rättspraxis på området är osäker och svårtolkad. För att komma till rätta bristerna föreslås ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkringen samt i lagen om arbetslöshetskassor.