Bläddra

Strålsäkerhet. SOU 2011:18

Kategorier: Fysikalisk kemi Kärnkemi, fotokemi och strålning Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Strålsäkerhet. SOU 2011:18

Kategorier: Fysikalisk kemi Kärnkemi, fotokemi och strålning Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här
Starka laserpekare förbjuds! Detsamma gäller solariesolning för barn under 18!

Föreslår en samlad prövning av strålsäkerheten genom ett nytt kapitel i miljöbalken. Detta ska göra det lättare att tillämpa lagstiftningen, som i dag är onödigt snårig genom överlappande regler i miljöbalken, kärntekniklagen och strålskyddslagen.
I samband med »regelsaneringen» föreslås bl.a. skärpta bestämmelser om solariesolning och laserpekare.
Föreslår också vissa kompletteringar av miljöbalkens straff- och sanktionsbestämmelser med t.ex. en ny brottsrubricering: Miljöfarlig verksamhet med strålning.
På icke-spridningsområdet föreslås en ny lag om kärnämneskontroll.
Nya bestämmelser införs också för tillstånd, klassificering och märkning av laser. Detta gäller bl.a. användning av laser i samband med kosmetisk behandling.