Bläddra

Strövtåg i Latium

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Strövtåg i Latium

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här
Strövtåg i Latium innehåller ett antal texter - essäer och kåserier - med vitt skilda ämnen.  I den inledande essän skriver författaren om sina erfarenheter av Italien och italienska språket.  Kärlek och hat i den antika litteraturen är ämnet för den följande texten. Två kapitel i boken handlar  om brevväxling med helt olika föruttsättningar i början och i mitten av förra århundradet och en längre text ägnar författaren åt att skildra sin ungdomsstad Eksjö ur olika aspekter. Den avslutande essän är självbiografisk och innehåller mer eller mindre spontana minnesintryck från 1950-talet. Författaren är romanist och har tidigare publicerat ett antal böcker i olika ämnen.