Bläddra

Styrning med balans och fokus

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Styrning med balans och fokus

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Ekonomistyrningens skiftande metoder har i vissa fall kort livslängd och begränsat synsätt. I den här boken poängteras att företaget är en del av omvärlden. I stort som smått gäller balans och fokus!

Läs mer
Trebokstavsbeteckningar, kan dölja både bra och dåliga metoder som fått stor genomslagskraft (ABM, TQM, JIT, ABC osv.). Här presenteras ett mer nyanserat perspektiv som bygger på ett antal mer generella frågeställningar som ledningen måste vara medveten om och hantera på ett rimligt sätt.
I denna upplaga har ett tillägg om ägarstyrning och aktieägarvärde tillkommit.

Om författarna
Per Ewing, ek. dr, är programansvarig vid IFL, Institutet för företagsledning, samt forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Lars A Samuelson är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.