Bläddra

Suicidnära patienter : kliniska riktlinjer för utredning och vård

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri

Suicidnära patienter : kliniska riktlinjer för utredning och vård

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Köp här

Varje år tar 1400-1500 personer sina liv i Sverige. Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos 15-24-åringar. Suicid är ett folkhälsoproblem och det är viktigt att sprida den kunskap som finns på området. En stor uppgift är att möta människor med självmordstankar och förstå risken för en kommande suicidhandling.

Bedömningen av suicidrisk är både svår och krävande. I dessa kliniska riktlinjer beskrivs förutsättningarna för mötet med den suicidnära patienten och olika steg i både akut och mer långsiktig bedömning av suicidrisk. Riktlinjerna belyser reaktioner som kan uppstå hos behandlare och annan psykiatrisk personal då en patient tar sitt liv.
 
Suicidrisk vid olika psykiatriska tillstånd och somatiska sjukdomar, bakomliggande sociala och psykologiska faktorer samt handläggning och uppföljning av suicidnära patienter är exempel på sådant som tas upp.

Skriften vänder sig till läkare, särskilt psykiatrer, blivande psykiatrer och psykologer, men också till socionomer, sjuksköterskor, skötare inom psykiatrisk vård, liksom andra yrkeskategorier som kommer i kontakt med suicidnära patienter.

Författare:
Ellinor Salander Renberg (huvudredaktör)
Charlotta Sunnqvist
Åsa Westrin
margda Wärn
Jussi Jokinen
Bo Runeson (ordförande)

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Suicidnära patienter – kliniska riktlinjer för utredning och vård är den tolfte skriften i serien Svensk Psykiatri.