Bläddra

Svensk rättspraxis i internationell processrätt

Köp här

Svensk rättspraxis i internationell processrätt

Köp här

Systematiserar och kommenterar svensk rättspraxis i internationellt processrättsliga frågor. Framställningen är praktiskt inriktad och i huvudsak begränsad till civila mål och ärenden. De områden som behandlas är bl.a. svensk domsrätt, rättshjälp, erkännande och verkställighet av utländska avgöranden, skiljeförfarande, utsökning och konkurs.