Bläddra

Svenska för dig – Tala så att andra lyssnar – Muntlig framställning, retorik och debatt åk 7-9

Kategorier: Språk och lingvistik

Svenska för dig – Tala så att andra lyssnar – Muntlig framställning, retorik och debatt åk 7-9

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Tala så att andra lyssnar är en lättillgänglig bok för åk 7-9 om kommunikation, argumentation, debatt och muntlig framställning. Boken är fylld med konkreta tips, tydliga arbetsgångar och elevnära exempel ur vardagen. Missa inte de två kortfilmerna som hör till boken: "Kroppsspråk" och "Hjälp! Jag får panik!" Perfekta tankeväckare inför ett arbete om muntlig framställning.

Läs mer
Muntlig framställning, retorik och debatt, åk 7-9
Det här är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Texten är lättläst, personligt skriven och exemplen är konkreta och hämtade ur ungdomars vardag. Du som lärare kan, med boken som grund, snabbt sätta igång med de olika avsnitten.
Dina elever får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära sig hur man kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. De får också lära sig grunderna i argumentation och debatt samt läsa en historisk tillbakablick över retorikens framväxt.
För det formativa samtalet finns konkreta bedömningsmatriser som hjälper dina elever att förstå stegringen i kunskapskraven. (Se bedömningsstöd.)
Om du vill flippa klassrummet eller lyfta in film som ett roligt och intresseväckande stöd när ni redan har satt igång arbetet, så finns två filmer till boken: Kroppsspråk och Hjälp! Jag får panik!

Digitalbok med ljud, filmer och digitala övningar
Titeln ges även ut som digitalbok. Med digitalboken får du tillgång till mängder av digitala verktyg. Eftersom allt är inläst kan dina elever både läsa och lyssna till texter och uppgifter. Dessutom finns filmer som du kan använda i klassrummet eller låta eleverna titta på individuellt.

Digitalt elevmaterial med interaktiva övningar
Digitalboken är länkad till läromedlets interaktiva övningar. Dina elever kan följa upp innehåll och stämma av allt från ordförståelse till analys, genretypiska stilgrepp och responsarbete.

Svenska för dig är Lgr11-serien är skriven av erfarna lärare, för dina elever. Seriens delar har vuxit fram i klassrummet och är därför både beprövade och elevnära. Alla delarna är stadieövergripande och utgår från olika förmågor och ämnesområden för att täcka in det centrala innehållet i kursplanen. Böckerna innehåller kreativa och språkutvecklande övningar i olika nivåer och av olika slag. Bedömningsmatriser och matriser för respons och reflektion underlättar för det formativa samtalet.

Om författarna
Författaren Thomas Nygren skriver med humor, ger konkreta exempel och har en tydlig berättarröst. Hans ambition och förhoppning är att eleverna och lärarna ska tycka att det är kul och lärorikt att jobba med "Tala så att andra lyssnar". Thomas har en bakgrund som journalist och har jobbat som högstadielärare i många år.