Bläddra

Svenska så klart! D-boken – Sfi – svenska för invandrare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Svenska så klart! D-boken – Sfi – svenska för invandrare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Svenska så klart! är den nya generationens sfi-läromedel med angelägna texter från den studerandes vardag. Serien vilar på en stark grund av många uttalsövningar, praktisk grammatik och genrepedagogik.

Läs mer
Kort och konkret handlar Svenska så klart! om det här:
- Upplägget underlättar kontinuerligt elevintag.
- Genrepedagogiken stödjer språkförståelse och skrivande.
- Uttalsdelen och kapitelövningar ger en rik möjlighet att öva uttal.
- Grammatiken övas och förklaras med utgångspunkt från texterna.
- Hörförståelse övas i mängder av inspelade texter, dialoger och samtal.
- Uppföljning och utvärdering av progression erbjuds efter varje kapitel.

Svenska så klart! utnyttjar alla vägar
Hörförståelsen övas i det att alla texter och dialoger är inlästa. Till texterna finns hörförståelsefrågor och ett kort inspelat samtal kring texten. Dessa små samtal ger de studerande möjlighet att lyssna på mer spontant tal från en mängd olika personer.
Texterna representerar alla skolans genrer och ett genreperspektiv är tydligt i materialet. Innehållet i texter och dialoger är relevant för de studerande. Skrivuppgifterna är tydliga och ger exempel och tips på hur man kan tänka kring sitt skrivande. Tips som rör genrer såväl som grammatik.
Varje kapitel har samtalsuppgifter utformade så att de ger stöd och främjar muntlig interaktion och produktion.
Att öva uttal är en väldigt viktig del i Svenska så klart! Med tydliga förklaringar och genomgångar kan de studerande själva lyssna och härma ljud, betoning och prosodi. Allt ljud till uttalsövningarna finns i det digitala elevstödet.
Även formträning behövs och i böckernas digitala övningar får eleven bland annat möjlighet att öva på alla former av substantiv, adjektiv och verb som finns i boken.

Svenska så klart!-serien består av:
- Böcker i kurserna B, C och D. Böckerna har vardera elva temakapitel. Här får en text och en dialog stå för temat i kapitlet. Ett tema används till att öva alla färdigheter.
Grammatik- och uttalsdelar ger en grund till de övningar och genomgångar som finns i temakapitlen.
B- och C-boken har en genomgång av övningar i genretexter. D-boken innehåller en novell och fem presentationer av sfi-elever. Även B-boken innehåller en novell.
Sammanfattningsvis är den pedagogiska tanken i böckerna den samma rakt igenom. Strukturen är enkel och enhetlig att följa.

- Digitala övningar til B-, C- och D-boken kommer till ht 2019. Här övas ord och böjningsformer och här finns också möjlighet att öva uttalet på ett tydligt och effektivt sätt. Övningarna går att göra i mobil, på surfplatta och i datorn.

- Digitalt elevstöd: till de tre kursböckerna kommer digitala elevstöd, som används i mobil, på surfplatta och i datorn. Här finns allt ljud: de inspelade texterna och dialogerna från boken, alla uttalsövningar och uttalsgenomgångar. Här finns också samtal och frågor kring texterna. Dessutom innehåller de en del ord- och grammatikövningar.

- Lärarhandledningar: Till varje bok utkommer en lärarhandledning, som köps och laddas ner som pdf-fil till din dator. Detta material får kopieras och användas på skolan. Här hittar du som lärare tips och råd, alla facit till uppgifter, en test att göra med den studerande för att se hur mycket hen kommer ihåg från kapitlet samt en hel del stöd för eleverna när de arbetar med bokens texter och övningar.

- En Nybörjarbok: En trygg introduktion till svenska språket, en uppvärmning till den första kursen som innehåller ord och fraser.

Om författarna
Texterna i C-boken är skrivna av Johanna Immonen, Lina Bokström och Marcus Persson. Johanna har lång erfarenhet som lärare på folkhögskola och på språkintroduktion. Hon har även skrivit flera skönlitterära böcker som lämpar sig utmärkt i svenskundervisning. Lina och Markus är sfi-lärare med lång erfarenhet av undervisning på alla nivåer och studievägar.

I B- och D-böckerna har, förutom Marcus, också Josefin Schygge skrivit texter, inte minst två fina noveller i vardera bok. Josefin har lång erfarenhet av undervisning och författande. Även Frida Hol, som arbetar med svenska som andraspråk på språkintroduktion, har skrivit en text i B-boken.

Uttalsdelen och uttalsövningarna är skrivna av Liv Linjer Fridefors, utbildad logoped och lärare. Liv är också en flitigt anlitad föreläsare som brinner för att sprida uttalets stora betydelse för språkförståelsen.