Bläddra

Sveriges museum om förintelsen. SOU 2020:21 Volym 1+2. Betänkande från Utredningen om ett museum om förintelsen : Volym 2: Holocaust Remembrance and Representation. Documenatation from av Research Conference.

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Folkmord och etnisk rensning Förintelsen Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Sveriges museum om förintelsen. SOU 2020:21 Volym 1+2. Betänkande från Utredningen om ett museum om förintelsen : Volym 2: Holocaust Remembrance and Representation. Documenatation from av Research Conference.

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Folkmord och etnisk rensning Förintelsen Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Utkommer i april.