Bläddra

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Praktiskt material för förskollärare och barnskötare

Äntligen en bok som ger konkreta verktyg för att lyckas med förskolans systematiska kvalitetsarbete i utbildningen och undervisningen! Systematiskt kvalitetsarbete är lätt när vi gör rätt. Fördelarna är dessutom många. Det bidrar till kontinuitet och progression i barns utbildning och gör det enkelt för oss att följa deras förändrade kunnande. Det bidrar i förlängningen till en mer likvärdig och kvalitativ förskola.
Boken handlar i korthet om att säkerställa att varje barn får förutsättningar att utvecklas mot målen. Författaren lyfter vikten av och ger verktyg för att reflektera, analysera, planera och följa upp undervisningen samt engagera alla i förskolans kvalitetsarbete. Detta gör vi när vi i utbildningen ställer frågor som:
  • Hur planerar, genomför och följer vi upp utbildningen och undervisningen utifrån helheten i läroplanen?
  • Hur skapar vi meningsfullhet för barnen här och nu och för deras fortsatta utbildning?
  • Hur följer och dokumenterar vi arbetet kring varje barn och deras förändrade kunnande? 
I den här boken ges beskrivningar, matriser och mallar att omsätta i det dagliga arbetet. Konkret material som ger oss en tydlig överblick av förskolans mål och fokusområden, så att vi hela tiden arbetar kvalitetssäkrande. Boken vänder sig till förskollärare, barnskötare och andra pedagoger inom förskolan.
Susanne Svedberg är leg. förskollärare och arbetar som kvalitetschef i Nyköpings kommun. Hon har gedigen erfarenhet som rektor i förskolan och är en uppskattad föreläsare kring systematiskt kvalitetsarbete och professionellt förhållningssätt i förskolan.