Bläddra

Tecken i skyn : en bok om det man kan se på himlen

Kategorier: Atmosfärfysik Fysik Matematik och naturvetenskap Tillämpad fysik
Köp här

Tecken i skyn : en bok om det man kan se på himlen

Kategorier: Atmosfärfysik Fysik Matematik och naturvetenskap Tillämpad fysik
Köp här
På himlen kan man se en mängd olika optiska fenomen. Vissa så vanliga att vi inte tänker på dem, än mindre funderar på hur de uppkommer eller vad de innebär: Varför är himlen blå? Kan man se regnbågar på vintern? Hur uppkommer vattenspeglingarna över heta asfaltytor? Vilken väderutveckling kan olika moln förebåda?Andra fenomen är sällsynta eller mer spektakulära, och de måste en gång i tiden ha varit mer än skrämmande: Solförmörkelse, storslagna halofenomen med ringar och bågar på himlen, magnifika åskväder, norrsken. Ytterligare några lägger man kanske inte märke till om man inte vet var (eller när) man skall titta: en Venuspassage framför solskivan, den gröna blixten från den nedgående solen eller bisolens regnbågsfärgade ljusfläck. Dessa och många andra optiska fenomen i atmosfären förklaras i denna bok. Inledningsvis ges en kort beskrivning av fysiken bakom olika fenomen. Därefter behandlas systematiskt himlens olika färger, moln, haloer, regnbågar, andra effekter av vattendroppar och partiklar, hägringar och slutligen vad vi mot natthimlen kan se i rymden. Boken förklarar de olika fenomen på ett enkelt sätt och riktar sig till dem som fascineras av och vill veta mer om olika optiska fenomen i naturen, utan att för den skull nödvändigtvis ha en naturvetenskaplig bakgrund. Den är rikt illustrerad med fotografier och förklarande figurer. Boken kan användas som kurslitteratur vid universitet och högskolor, eller som fördjupningslitteratur vid gymnasiet. Författaren Göran Loman är doktor i naturgeografi och har författat flera populärvetenskapliga böcker och kursböcker i meteorologi och klimatologi.