Bläddra

Teknik : Bortom optimism och misstro

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Teknik : Bortom optimism och misstro

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Tekniken kan ses som ett bevis på människans överlägsna förmågor och makt att betvinga naturen. Samtidigt förknippas den med atombomben och med apokalyptiska hot om människans undergång. Den filosofiska utmaningen i att närma sig tekniken ligger i att röra sig bortom dessa ytterligheter av optimism och misstro. Vad är teknik egentligen och hur kan vi förstå dess relation till människan och vår värld? Elden, skriften, teleskopet, järnvägen, datorn, skall dessa tekniska fenomen främst förstås som redskap och hjälpmedel genom vilka vi förverkligar våra drömmar, eller är det snarare tvärtom, att tekniken orsakar våra begär? Hans Ruin, Hjalmar Falk, Thomas Karlsohn och Tobias Wessely ger i föreliggande antologi en ingång till tekniken utifrån filosofi, idéhistoria, medieteori och psykoanalys.