Bläddra

Teknik i skolan – En vägledning till ämnets kunskapsinnehåll och progression

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Teknik i skolan – En vägledning till ämnets kunskapsinnehåll och progression

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Teknik i skolan har utvecklats för tekniklärare, lärarstudenter och lärarutbildare i syfte att förmedla ämneskunskaper i teknik, kunskaper som kan sättas i relation till de förväntningar som skolans styrdokument uttrycker i termer av ämnesinnehåll och progression. Författarna bjuder in till en kunskapande resa som syftar till att dels ge ämneskunskaper, dels ge läsaren insikt i vad som kan undervisas om i ämnet teknik för grundskolan. Boken passar därför som en bas för teknikundervisningen i grundskolan.

Läs mer
Boken tar utgångspunkt i två av didaktikens nyckelfrågor: Vad skall vi undervisa om? och Varför väljer vi just det innehållet? Varje kapitel belyser ett specifikt innehåll kopplat till teknikämnets kursplan och behandlar detta i relation till de ämneskunskaper lärare behöver för att kunna undervisa i teknik. Kapitlen inleds med en kunskapsdel för att sedan belysa hur man kan arbeta med teknikämnets både teoretiska och praktiska kunskapsinnehåll utifrån en progression.

Om författarna
Ann-Marie von Otter är universitetsadjunkt i ämnesdidaktik och arbetar inom lärarutbildningen. Hennes forskningsintressen är teknikdidaktik, Learning Study, teknisk dokumentation, digitaliseringen och hållbar utveckling.
Anne-Marie Cederqvist är universitetsadjunkt i ämnesdidaktik och arbetar inom lärarutbildningen. Hennes forskningsintresse riktar sig mot teknikdidaktik, digitala verktyg och programmering samt digital kompetens och hållbar utveckling.