Bläddra

Teknisk hållfasthetslära – lösningar

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Teknisk hållfasthetslära – lösningar

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Denna bok innehåller lösningar till samtliga övningsuppgifter i läroboken Teknisk hållfasthetslära. Läroboken är avsedd för grundkurser i hållfasthetslära vid ingenjörsutbildning på eftergymnasial nivå.Varje kapitel i läroboken avslutas med ett antal övningsuppgifter med svar; totalt 374 stycken. I Teknisk hållfasthetslära – lösningar ges lösningar till samtliga övningsuppgifter i läroboken. Lösningarna kommenteras och i många fall ges alternativa lösningssätt.