Bläddra

Tid för reformer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Tid för reformer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En jämlik och tillgänglig sjukvård är grundläggande i den svenska välfärdsmodellen. Ändå har personalbrist och långa köer tyvärr blivit alltför vanligt, samtidigt som många vårdanställda upplever en ökad stress på jobbet.

Författaren menar att det är fullt möjligt att bryta den utvecklingen, genom rejäla satsningar och nya arbetssätt inom sjukvården. I den här boken presenterar han angelägna reformer för en sjukvård som kan möta dagens och framtidens behov. Det handlar om åtgärder för att avskaffa vårdköerna och radikalt förbättra servicen inom vården. Det handlar också om hur vi kan göra vårdyrkena mer attraktiva och hur tandvården kan bli jämlik genom införandet av ett högkostnadsskydd i nivå med det som finns i sjukvården.

Boken riktar sig till politiker och tjänstemän som arbetar med sjukvårdsfrågor runt om i landet, men också till alla andra som är intresserade av hur vi kan skapa en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård. henri