Bläddra

Till Anders i himmelen : Liljeholm, Ursula

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.

Till Anders i himmelen : Liljeholm, Ursula

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Denna bok tillägnas Anders Franzén, som lotsade mig genom mitt liv i 25 år. Det var Anders som med sin egen entusiastiska läggning tände min egen entusiasm, att skriva ned alla tankar och känslor och funderingar och till sist sammanfoga dem till detta resultat.